Penis büyütme - Penis uzatma
Ortaklık programımız

Avrupa bölgesinde ortalama bir penis çevresinden, 12 ile 14cm arası çevreden bahsedilir.

Penis çevresini ölçmek

Doğru karşılaştırma yapabilmek için doğru ölçmek

İnternette bulunan penis uzunluğu ölçümüne dair tavsiyeler kadar, penis çevresi ölçümüne dair bulunan tavsiyeler birbirine benzemektedir.

Burada alışıldığı gibi uyarılmış ve uyarılmamış durum arasında bir fark gözetilmemektedir. Karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için uyarılmış durumda ölçüm yapılır.

Uyarılmış penis çevresinin ölçümü

Penis çevresi esnek bir ölçüm bandı ile ölçülür. Sert bir ölçüm aleti tutarsız olabilir.

Ölçüm, uyarılmış durumda ve ölçüm bandı penisin en kalın kısmında çekilerek (ancak çok gerdirmeden), penis gövdesine dayandırılarak gerçekleştirilir. Genelde bu bölge, penis kökünün hemen üstünde yer alır.

Penisin çevresi penis çapı ile karıştırılmamalıdır. Penis gövdesinin çoğunlukla silindirik şekilde olmasından dolayı, penisin çapı çok iyi şekilde matematiksel olarak belirlenebilir.

Penis çapı = penis çevresi / PI (=3,14)

Bu yöntem çoğunlukla bir cetvel veya bir ahşap metre ile ölçümden daha hassastır.